6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda ,işlendiği belirtilen bana ve Château Eğitim Kurumlarında öğrenim gören ………………………………………..T.C Kimlik Numaralı velisi/ birinci derece yakını bulunduğum……………………………………………… adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerimiz ; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet /etkinliklerin kamu oyu ile paylaşımı ve tanıtım amacıyla ,öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarına paylaşılmasına onay veriyorum.