Fransızca Biyoloji Eğitimi Nasıl İlerler?

Fransızca eğitim veren (Frankofon) okullarda okuyan öğrenciler diğer branşlarda olduğu gibi biyoloji dersini de Fransızca görmektedirler. Biyoloji hem sözel tabirlerin ve tanımların bulunduğu hem de sayısal olarak takip edilmesi gereken denklemler ve oluşumların bulunması nedeniyle öğrencilerin her iki alanda da yeteneğini ölçmesi açısından kritiktir. Bu durum dilin değişmesi ile beraber öğrencileri zaman zaman zora sokmaktadır. Fransız eğitim sistemini benimsemiş okullarda biyoloji derslerinde genel olarak kavramların dersler içinde verilen özgün tanımlarına bağlı kalınması istenmektedir. Şema ile gösterim, şekil kullanımı kısmında ise düzenli görünüş, başlıkların kullanılması, yer belirtici çizgilerin cetvelle çizilmesi gibi kısımlarda da puanlama ve kanaat olarak öğretmenin aktif olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Fransızca Biyoloji ve Türkçe Biyoloji dersleri karşılaştırılırsa ne olur?

Temel olarak Fransızca biyoloji ve Türkçe biyoloji dersleri aynı içerikleri MEB’in belirlemiş olduğu sıralama doğrultusunda işlese de yukarıda da ifade edildiği gibi Türkçe biyoloji dersi öğretmeni tarafından çok önemsenmeyecek bir detay konuyu Fransızca anlatan bir öğretmen için önemli bir kriter haline dönüşür. Özellikle biyoloji ile ilgili olarak kullanılan kelimelerin Türkçe karşılıklarının anlamları çoğu zaman bilinmiyorken bir de bu kelimelerin Fransızca terim bilgilerine hakim olunması gerekliliği mevcuttur. Bu nedenlerle biyolojinin özellikle Fransızca bilgisine çok fazla ihtiyaç duyduğu kesindir. Cümlelerin doğru şekilde ifade edilmesi, kelime dağarcığının geliştirilmesi, düzenli tekrar ve okumaların yapılıp gerektiğinde Fransızca özetlerin oluşturulması genel olarak iyi sonuçlar verecektir. İster Fransızca ister Türkçe olsun, biyoloji aynı zamanda devamlılık gerektiren bir branş olduğu unutulmamalı, eksiklerin bir üst dönemlere geçilmeden kapatılması ilerleyen sınıflar ve genel başarı için hassas davranılması gereken diğer bir noktadır.

Château Eğitim Fransızca Biyoloji Okul Takviye Programlarının faydaları nelerdir?

Château Eğitim Kurumları’nın hedefi öğrenciye sadece sınıf geçirmek değil, öğrencilerin konulara hakim olmalarını, belli bir çalışma disiplinine alışmalarını ve bunu yaparken de yüksek notlar almalarını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda gerek yüz yüze gerekse uzaktan eğitim şeklinde yapılan derslerde bilinmesi gereken kelimelerin akılda kalıcılığını arttırmaya yönelik farklı tamamlayıcı uygulamalar kullanılmakta olup dersler çapraz dokümanlarla zenginleştirilmektedir. Dersler Fransız lise müfredatına ve anlatım tekniklerine son derece hâkim, Fransız okullarından mezun veya hala çalışmakta olan deneyimli eğitmenler tarafından verilmektedir.

Château Eğitim Kurumları, öğrenciyi sadece akademik olarak desteklemenin yeterli olmadığı öngörüsüyle geleceğin bireyleri ve yetişkinleri, toplumu oluşturacak olan öğrencilerin mental olarak da kendilerini her zaman iyi hissetmelerini ve doğru eğilimler belirleyebilmeleri amacıyla derslerin yanı sıra düzenli olarak uzman psikologlarla bire bir görüşme olanağı sunup motivasyon, çalışma yöntemleri, sorun çözme ve karar verme süreçlerinde yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Veli bilgilendirme platformları ile yapılan dersle ilgili genel bilgiler, öğrenciden bağımsız olarak ebeveynlere iletilir, böylece programın seyrinin detayları veliye aktarılır.

Fransız okullarının 9., 10. ve 11. sınıflarındaki ders müfredatında yer alan biyoloji konularını şu şekilde ünitelendirebiliriz:

9. Sınıf Biyoloji Programı

Yaşam Bilimi – Biyolojiye Giriş

Hücre

Canlıların Dünyası

10. Sınıf Biyoloji Programı

Hücre Bölünmeleri

Kalıtımın Temel İlkeleri

Ekosistem ve Güncel Çevre Sorunları

11. Sınıf Biyoloji Programı

Sistemler (Destek ve Hareket, Sindirim, Dolaşım, Solunum, Boşaltım …)

Ekoloji

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Open chat
WhatsApp iletişim