Fransızca fizik eğitimi nasıl ilerler?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın her sene YKS sınavından sonra yayınladığı istatistiki verilere baktığımızda, lise öğrencilerinin en az net çıkardığı ders “Fizik” olarak görülmektedir. Ana dili Türkçe olan öğrencilerin fizik dersinde bu denli zorlanması, Fransızca Fizik öğrenen lise öğrencileri de bir bu kadar zorlanıyor mu sorusunu akıllara getirebilir. Fizik, her ne kadar evrensel bir dil olsa da Frankofon okullarda da fizik müfredatı MEB müfredatı ile paralel gittiği için öğrenciler fizik konularını anlamakta zorlanabilir.

Frankofon okullarda fizik eğitimi hem sözel bilgiye hem matematiksel çözümlemelere hem de verilen deney verilerin anlayıp yorumlanabilmesine dayanmaktadır. Sözel bilgi kısmı, öğrencinin Fransızca diline olan hakimiyetini ölçerken; matematiksel çözümleme kısımları öğrencinin hem matematik hem de fizik bilgilerini birbirleriyle nasıl entegre ettiklerinin; deney verilerinin yorumlanabilmesi de bilimsel çalışma basamaklarına ne kadar hâkim olunduğunun ve verilen grafiklerin nasıl yorumlanması gerektiğinin bilinip bilinmediğini ölçer.

Fransızca fizik derslerinin ve Türkçe fizik derslerinin birbirlerinden farkı nedir?

Fransızca fizik ve Türkçe fizik derslerinin her ne kadar müfredatları birbirleriyle paralel olsa da Fransızca fizik dersleri Türkçe fizik derslerinden farklı olan konuları da içerisinde içermektedir. Türkçe fizik dersleri genel formüle ve ezbere dayalı olurken, Fransızca fizik dersleri her ünitenin başında konun detaylı açıklamasını, ispatını ve gerekli olan görselleştirmeleri verdiği için daha çok konuyu mantığa oturtturmak ile alakalıdır. Ayrıca Fransızca fizik dersleri içerisinde bol bol açık uçlu soru (matematiksel çözümlemeler, neden-sonuç ilişkileri, kanıtlamalar…) içerdiği için, sadece testleri çözebilmek için fizik öğreniyorum algısını yıkmaktadır.

Fransızca fizik dersleri ayrıca öğrencinin kendini ifade etme becerilerinin de gelişmesine katkıda bulunur çünkü, yukarıda da belirtildiği gibi, sorular bir cevaptan daha ziyade verilen konseptin sorgulanmasını talep eder. Dahası, bu noktada öğrencinin kendini ifade ederken Fransızca dilini kullanma becerisi önem arz eder.

Château Eğitim Fransızca Fizik Okul Takviye Programı’nın faydaları nelerdir?

Château Eğitim Kurumları, her derste olduğu gibi fizik dersinde de öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bir öğrenim planı oluşturmaktadır. Bu öğrenim planları öğrenciyi dinamik tutma amacıyla uygulanan ders içi oyunlarla ve yeni soru tiplerinin tanınması amacıyla zenginleştirilmiş çapraz dokümanlarla desteklenmektedir. Hem yüz yüze ders talep eden hem de çevrimiçi ders alan öğrenciler için fark etmeksizin bu öğrenim planları uygulanmaktadır. Bu öğrenim planlarının amacı, öğrencinin konunun ana mantığını daha iyi anlaması ve okul sınavlarında daha yüksek başarı gösterebilmesidir.

Ayrıca Château Eğitim Kuralları, öğrencilerin ders dışındaki ihtiyaçlarını da anlayarak belirli periyotlarla Château Decharge seansları düzenlemektedir. Buradaki amaç, alanında yetkin olan uzman psikologlar ile öğrencinin kendini iyi hissetmediği ya da danışmak istediği konularda gerekli duyulan manevi desteğin sağlanması ve öğrencinin yalnız olmadığı bilincine vardırılmasıdır.

 Fransızca Fizik Müfredatı Nasıldır?

Okuldan okula değişiklik gösterebilen ama genel itibariyle ortak olan Fransızca fizik müfredatı aşağıda belirtildiği gibidir. Bazı okullarda 11. Sınıf ve 12. Sınıf müfredatının sıralaması değişiklik göstermektedir.

9. Sınıf Fizik Müfredatı

 1. Fizik Bilimine Giriş
 2. Madde ve Özellikleri
 3. Kuvvet ve Hareket
 4. İş ve Enerji
 5. Isı ve Sıcaklık
 6. Elektrostatik * (Bazı okullarda 10. Sınıfın ilk ünitesidir.)

10. Sınıf Fizik Müfredatı

 1. Elektrik ve Manyetizma
 2. Basınç
 3. Dalgalar
 4. Optik

11. Sınıf Fizik Müfredatı

 1. Kısım: Kuvvet ve Hareket
 2. Vektörler
 3. Bağıl Hareket
 4. Newton’un Kanunları
 5. Çembersel Hareket (1D ve 2D)
 6. Enerji
 7. İtme ve Momentum
 8. Denge
 • Kısım: Elektrik ve Manyetizma
 • Elektrik ve Manyetik Alan
 • Elektriksel Potansiyel
 • Kapasitans
 • Alternatif Akım
 • Transformatörler

12. Sınıf Fizik Müfredatı

 1. Atom fiziğine giriş ve Radyoaktivite
 2. Dalga Mekaniği
 3. Basit Harmonik Hareket
 4. Modern Fizik

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Open chat
WhatsApp iletişim