GSÜÖSYS – GSÜ İÇ SINAV 2020 MATEMATİK HAKKINDA HER ŞEY

GSÜÖSYS – GSÜ İÇ SINAV 2020 MATEMATİK HAKKINDA HER ŞEY

Galatasaray Üniversitesi’nin (GSÜ) , Frankofon liselerden mezun olan öğrencileri kendi iç değerlendirmesine bağlı olarak üniversite bünyesine kabul etmesini sağlayan GSÜ İç Sınav her yıl bu liselerden yeni mezun olacak öğrencilerin bilgilerini sınıyor.

Frankofon liselerden Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bulunanlar için sınava girmenin ön şartı, dahil bulunan eğitim-öğretim yılındaki üniversitelere giriş sınavları (güncel isimleri değişiklik gösterebiliyor) sonucunda Türkiye sıralamasında GSÜ’de okumak istedikleri bölüme ait puan türünden ilk 25.000’in içinde yer almak. Fransa Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı fakat Türkiye sınırları içerisinde yer alan Pierre Loti Lisesi ve Charles de Gaulle Lisesi öğrencileri ise bu ön şarttan muaf tutuluyor. 2 aşamadan oluşan GSÜ İç Sınavı’nın en merak edilen ve çalışmaya, pratiğe ihtiyaç duyulan kısımlarından biri de şüphesiz matematik.

Fransızca branşından sonra soru ağırlığı ve ayırt edicilik bakımından bölüm tercihlerini ve yapılacak sınavın sonuçlarındaki yerleşimleri çokça etkilediği için tüm aday öğrencilerin özellikle bu branşta hassas olması ve hazırlıklarını doğru bir şekilde gerçekleştirmeleri, geleceklerine yapacakları yatırım açısından büyük önem arz ediyor.

GSÜÖSYS (İÇ SINAV) 1. ETAP

Sınavın yapısını incelemek gerekirse, GSÜ İç Sınav’da 150 dakikalık 1.etapta 40 adet Matematik ; 75 dakikalık 2.etapta ise 20 adet Matematik sorusu mevcut. İki aşamalı bir sınav olan GSÜ İç Sınav’da matematik branşı sınavın her iki kısmında da bulunuyor.

1.etaptaki sorular GSÜ’nün herhangi bir bölümüne girmek isteyen adayların tümünün çözmesi beklenen kısmını oluşturuyor. Bu etapta kontrol edilen ön bilgiler MEB müfredatına uygun olarak öğrencilerin Lise 2’ye kadar (Lise 2 dahil olmak üzere) görmüş oldukları tüm konular olarak özetlenebilir. Bu nedenle temel kavramlardan, problem çözmeye, fonksiyonlardan, denklemlere çok geniş bir konu alanına ait bilgiler sınavda sınanıyor. GSÜ 1.etap Matematik sorularını müfredat içeriği bakımından TYT içeriğine benzetmek mümkün olsa da yapı olarak tamamen farklı olduklarını gözden kaçırmamak gerek. TYT son yıllarda biraz daha yorumlamaya dayalı soru tiplerine (matematik branşı özelinde) dönmüş olsa da GSÜ 1.etap matematik öğrencilerin her zaman bilgilerini ölçmeye yönelik bir yapıya sahip.

GSÜÖSYS (İÇ SINAV) 2. ETAP

2.etap ise sadece Sayısal Bilimler üzerinden Mühendislik bölümleri ve Matematik bölümüne girmek isteyen adayların çözmesi gereken sorulardan meydana geliyor. Bu bölümde de alan seçimi sonrası öğrenilen MEB müfredatı içerikleri sınava dahil oluyor. Limit, türev, integral vb. bu etapta yer alan konulardan birkaçı. 1.etap için yapılan benzetmenin bir benzeri 2.etap ve AYT arasında kurulabilir. Burada genel olarak soru tiplerinin benzerlik gösterme konusunda daha tutarlı olduğu söylenebilir.

GSÜÖSYS (İÇ SINAV)’DA MATEMATİK BAŞARISININ AĞIRLIĞI

GSÜ İç Sınav matematik kısımları ile ilgili ikinci bir soru ise öğrencilerin yanıtlaması gereken soru sayıları. Özellikle bu konu sınava henüz hazırlanma aşamasına yeni başlayan öğrenciler için netlik kazanılması gereken önemli bir bilgi. GSÜ’de yerleşilmek istenen bölümün Sözel(İletişim) veya Eşit Ağırlık(Hukuk,Uluslararası İlişkiler vb.) puan türünde olması halinde öğrencilerden sadece 1.etap matematik sorularının çözülmesi bekleniyor. Sadece sayısal puan türünde öğrenci kabul eden bölümler için ise 2.aşamanın da çözülmesi isteniyor. Bu doğrultuda yapılacak en büyük hata sözel bölüm ya da eşit ağırlık okumak isteyen bir öğrencinin bölümünün matematik ile pek ilgili olmamasını düşündüğünden dolayı sorulara gereken önemi vermemek olacaktır. GSÜ İç Sınav yapısı itibariyle sınavdaki tüm sorular, bütün adaylar için aynı öneme sahiptir. Özetle sosyal bilimleri tercih etmek isteyen bir öğrencinin 2.etapta sosyolojiden yapacağı soru ile 1.etapta yapacağı matematik sorusunun değeri aynıdır. Bu durum 1.etapta yer alan matematik sorularının sayısı düşünüldüğünde tek bir sorunun bile sınav içindeki sıralanışı tamamen farklılaştırabileceği anlamına gelir. Özellikle rekabetin fazlaca hissedildiği Hukuk bölümü içinse bu önem çok daha kritik bir hal alır.

Sınavda 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi sebebi ile sadece cevabından emin olunan soruların yanıtlanması ve risk alınmaması, daha başarılı bir sonuca ulaşma yolunda dikkat edilmesi gereken kısımlardan biridir. Bu nedenle soru puanını elde edebilmek için öğrencilerin sorulardaki konuya ait özel formüllere, kısa yollara, dil bilgisine (konuya ait Fransızca kavramlar) hakim olmalıdır.

Türkiye içinde üniversitelere giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin GSÜ İç Sınav’ın farklı bir sınav olduğunu unutmamaları, bu sınava yönelik tamamen ayrı bir çalışma düzeni oluşturmaları, sınav hakkında bilgi sahibi olmaları ve süre yönetimini idare etmeleri gerekir.  Pierre Loti ve Charles de Gaulle liseleri öğrencilerinin ise ilk 25.000 ön kısıtından muaf olmalarına rağmen test çözme becerileri, iki ülke arası müfredat ve konu işleyişi farklılıkları nedeniyle çalışmalarına son sene değil, bir önceki seneden başlamalarının daha iyi olabileceğini ifade etmek yerinde olacaktır.

2020-2021 Eğitim&Öğretim yılında GSÜ İç Sınav’a girecek tüm öğrencilere çalışmalarını sıkı tutmaları gerekliliğini hatırlatır, şimdiden başarılar dileriz. 

GSÜÖSYS – GSÜ İÇ SINAV HAZIRLIK ve FRANSIZCA BRANŞI HAKKINDA HER ŞEY

Galatasaray Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi İç Sınavı

Summary
GSÜÖSYS – GSÜ İÇ SINAV 2020 MATEMATİK HAKKINDA HER  ŞEY
Article Name
GSÜÖSYS – GSÜ İÇ SINAV 2020 MATEMATİK HAKKINDA HER ŞEY
Description
GSÜÖSYS (Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) GSÜ İÇ SINAV 2020 MATEMATİK hakkında her şey, tüm bilmeniz gerekenler
Author
Publisher Name
ChâteauEğitim
Publisher Logo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Open chat
WhatsApp iletişim