GSÜÖSYS (Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı)

GSÜÖSYS – GSÜ İÇ SINAV NEDİR?

Her yıl gerçekleşen ‘Galatasaray Üniversitesi İç Sınavı’, kontenjanının %50’sini ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında başarılı olan öğrencilere, %25‘ini Galatasaray Lisesi mezunu olup GSÜÖSYS sınavında başarılı olan öğrencilere, %25‘ini Türkiye’de Fransızca öğretim yapan okullardan mezun olan öğrencilere ayırmaktadır.

Sınav iki aşamadan oluşmaktadır. 2.aşamada belirtilen sınavlar farklı saatte yapıldığından bir öğrenci arzu ederse tüm sınavlara katılabilir. Adayların YKS lisans yerleştirme puanına göre yapılan sıralamada seçimini yapmak istediği Sayısal, Eşit ağırlık ve Sözel puan türlerinden en az birinden başarılı ilk 25.000 adayın içerisinde yer alması gerekmektedir. Dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

GSÜÖSYS (Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) 1. AŞAMA

Türkçe – 15 Soru

Matematik – 40 Soru

Fransızca – 25 Soru

SINAV SÜRESİ: 150 dakikadır ve tüm öğrenciler katılır.

GSÜÖSYS (Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) 2. AŞAMA

Sosyal Bilimler veya Sayısal Bilimler için yapılan 2.aşama sınav süresi 75 dakikadır.

Matematik (20), Fizik(10), Kimya(5), Biyoloji (5) alanlarından oluşan Sayısal Bilimler testini; Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü seçecek öğrenciler çözmektedir.

Fransızca (15), Türk Edebiyatı (10), Tarih(3), İnkılap Tarihi(3), Coğrafya(3), Felsefe(3) ve Sosyoloji (3) alanlarından oluşan Sosyal Bilimler testini; Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İktisat,İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Sosyoloji Bölümü veya Fransız Dili ve Edebiyatı programını seçecek öğrenciler çözmektedir. *(Parantez içinde soru adetleri belirtilmiştir.)

GSÜÖSYS’DE FRANSIZCA BRANŞI

Galatasaray Üniversitesi İç Sınavı’ndaki soru sayılarını incelediğimizde sadece Sosyal Bilimleri değil Sayısal Bilimleri tercih edecek öğrenciler için de Fransızca alanında başarılı olmak büyük bir önem taşımaktadır. İki adayın eşit puan alması gibi durumlarda ise ilk olarak 1. Aşama sınavındaki Fransızca notu yüksek olana öncelik tanınmaktadır. GSÜ İç Sınav Fransızca soruları, Fransızca dili yetilerini kapsamlı bir şekilde ölçmeye yönelik hazırlanmaktadır. Metin soruları; okuduğunu anlama bilgisini; terim (vocabulaire) ve deyim soruları; kelime bilgisini, dilbilgisi soruları; dil yapısı bilgisi yetilerini kullanmayı amaçlamaktadır. Öğrencinin bu amaç doğrultusunda yetilerini geliştirmeye yönelik eğitimsel bir strateji oluşturması gerekmektedir. Güncel bilgi verebilmek adına 2019 ve 2020 Galatasaray İç Sınavı’ndaki soru dağılımlarını inceleyerek, gerekli çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunacağız. GSÜ İç Sınav’a yönelik kişiye özel en iyi eğitim imkânı sağlayan Château Eğitim’in, sınava hazırlık süresince benimsediği yöntemler hakkında bilgilendirip, önemli püf noktalarını sizlerle paylaşıyoruz;

1. Aşama:

Compréhension Ecrite

Bu bölümde kısa bir metin ile ilgili okuduğumuzu anlamayı ölçen sorular sorulmaktadır. 2020 senesinde bu bölümdeki üç soru, metin üzerine genel olarak doğru saptamalar yapma yetimizi ölçmeyi amaçlamıştır. Diğer iki soru ise metinde yer alan iki terimin doğru karşılıklarını bulmamız istenmiştir. Bu kısımda karşılığını bilmediğimiz bir terim gelmesi durumunda metinin genelinden anlamını çıkarmamız beklenir. Bazı durumlarda ise aynı anlama gelen cevap şıklarını saptayabilirsek farklı bir anlam içeren terimi bulmamız yeterli olabilmektedir. 2019 senesinde ise bir terim ve iki deyim sorusu çıkmıştır. Bu bölümde başarı oranını arttırmak için okuma pratiğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak büyük bir önem taşımaktadır. Tüm yıllara ait GSÜ İç Sınav’larında yer alan metinlerin nasıl inceleneceği konusunda farkındalık kazanmamız, soruların zorluk derecesinden olumsuz yönde etkilenme durumunu ortadan kaldıracaktır. Okuma parçasından önce soruların hangi bilgileri bulmaya yönelik hazırlandığını saptamamız verimli bir okuma gerçekleştirmemizin yapı taşlarından birini oluşturnaktadır. Özellikle terim ve deyim sorularında tekrar tekrar metini okuma ihtiyacımızı ortadan kaldırmak hem bize vakit kazandıracak hem de diğer soruları yanıtlamak gereken konsantrasyonunun sürekliliğini sağlayacaktır. Sınava hazırlık tecrübelerimizden yola çıktığımızda ilk haftadan sonra okuma parçalarını doğru analiz yapma becerisi gösteren öğrencilerimiz, paragraf sorularında hata yapma payını en aza indirgemeyi başarmışlardır.

Questions Indépendantes

Bağımsız sorular kısmında ‘Vocabulaire’, ‘Expréssion’, ‘Sens de la phrase’ konu başlıkları yer almaktadır. Bu yıl sınavda,  5 terim ve 4 deyim sorusu çıkmıştır.Profesyonel kadromuz tarafından GSÜ İç Sınav’a özel olarak hazırlanan kelime ve deyim setlerimizle öğrencilerin bu yıla kadar sınavda çıkmış tüm terimleri düzgün bir formatta inceleme fırsatı sunulmaktadır. Öğrencilerin daha önce anlamlarını bilmediği bu terimleri öğrenme sürecine girmesi, bu alandaki başarı oranını olumlu yönde etkileyecektir. Kelime dağarcığımızı artırmaya yönelik öğrencilere sunduğumuz terim ve deyimler listeleri ile öğrencilerin bu soruları başarma motivasyonları da artmaktadır. ‘Sens de la phrase’ sorularında yer alan cümlelere en yakın yargı bulunması amaçlanmaktadır. Cümlenin temel olarak hangi düşünceyi yansıtmak istediğini saptamak çok önemlidir. Cevap şıklarında ‘kesinlikle olmaz’ dediğimiz yanıtları elemek daha verimli karar almamızı sağlayabilir.

Bu bölümde yer alan dilbilgisi konuları ise şu şekildedir; ‘Pronom relatif’, ‘Relations Logiques’, ‘Concordance des temps’, ‘Marqueurs Temporels’. Bu konularla ilgili çıkmış sınav sorularına bakmadan önce detaylı konu anlatımlarıyla temel bilgilerin benimsenmesi amaçlanmalıdır. Dilbilgisi konu anlatımı ve alıştırmaları içeren geniş bir arşive sahip olan kurumumuzda; öğrencinin konu eksiklerini tamamlayarak iç sınavdaki soruları doğru şekilde yanıtlayabilecek seviyeye ulaşması amaçlanır. Bu süreci verimli bir şekilde geçiren öğrenci, iç sınavda yer alan dilbilgisi konularını kolaylıkla yapabilecek yetiye sahip olur. ‘Ordre logique de phrase’ ile ilgili bu sene bir soru çıkmıştır. Karışık sırayla verilen cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturması için doğru sıralamanın yapılması istenmektedir. ‘Relations Logiques’ konusuna hakim olmak sıralama alıştırmalarının kolayca yapılmasını sağlamaktadır.

2. Aşama

Sosyal bölümlerden birini seçecek öğrencilerin başarılarını önemli derecede etkileyecek olan unsurlardan biri de Fransızca alanında gösterecekleri performanstır. Senelere göre incelendiğinde bu bölümde çıkan konu başlıkları şu şekildedir; ‘Pronoms Relatifs’, ‘Ordre Logique de la Phrase’, ‘Discours Indirect’, ‘Pronoms’, ‘Vocabulaire’, Compréhension de la Phrase’, ‘Traduction’. Bu bölümde özellikle ‘Compréhension de la Phrase’ ve ‘Vocabulaire’ alanlarında başarı oranını artırmaya yönelik çalışmalar yapmaya öncelik verilebilir. Dilbilgisi kurallarını etraflıca öğrenen bir öğrencinin, sınavın ikinci aşamasında cümleleri ve terimleri anlamaya yönelik sorularda başarılı olmalarını sağlamak önceliklerimiz arasındadır.

2018 senesinden itibaren sınavın ikinci aşamasında ‘Production Ecrite’ (Kompozisyon) kısmı yer almamaktadır. Öğrencilerin en fazla çekinceyle yaklaştıkları soru tipinin ortadan kalkması, sınava hazırlanma sürecindeki motivasyonu olumlu yönde etkilemektedir.

Château Eğitim
Summary
GSÜÖSYS – GSÜ İÇ SINAV HAZIRLIK ve FRANSIZCA BRANŞI HAKKINDA HER ŞEY
Article Name
GSÜÖSYS – GSÜ İÇ SINAV HAZIRLIK ve FRANSIZCA BRANŞI HAKKINDA HER ŞEY
Description
GSÜÖSYS (Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) İç Sınava Hazırlık ve Fransızca Branşı Hakkında Her Şey
Author
Publisher Name
ChâteauEğitim
Publisher Logo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Open chat
WhatsApp iletişim