Fransızca Edebiyat Derslerinde Arka Plan Bilgisinin Önemi

Fransızca Edebiyat Derslerinde Arka Plan Bilgisinin Önemi

Fransızca derslerindeki edebiyat konuları; farklı dönemlerin koşullarına göre değişiklik gösteren yazınsal akımlar ile eserleri değerlendirme ve yorumlayabilme yetilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Fransız edebiyatında ortaçağdan günümüze kadar olan dönemde sosyal, kültürel ve ekonomik koşulların değişimi ve gelişiminin incelenmesi sonucunda belli bir genel yargı çıkarılması istenir.

Dönemler arası benzerlikler ve farklılıklar saptanarak neden-sonuç ilişkileri kurmak için gerekli düşünce teknikleri geliştirmek oldukça önemlidir. Yüzyıllar içerisinde hangi kavram ve düşüncelerin ön planda olduğunu saptayarak edebiyat metinlerini incelemek ve dönemin koşullarına göre değerlendirmeler yapmak gerekmektedir. Bu noktada edebiyat dersleri, Fransızca genel konularda metin okuma çalışmalarından farklı bir yere sahiptir.

Derslerde farklı seviyelerde incelenen metinlerde amaç, öğrencinin okuduğunu anlama yetisini geliştirmek ve okuma parçası ile ilgili soruları doğru şekilde cevaplamısını sağlamaktır. Bu metinlerde yer alan konularla ilgili detaylı bir bilgi ve birikimimizin olmaması çoğu zaman bir zorluk yaratmayabilir, okuma parçasında yer alan bilgilerin doğru şekilde kavranması yeterli olabilmektedir.

Edebiyat derslerinde işlenen metinlerde ise arka plan bilgisi oldukça önem taşımaktadır. Bir döneme ait eserin incelenebilmesi için bazı süreçlerin tamamlanması gerekmektedir. Eserin veya okuma metinlerinin yazıldığı döneme ait belli bilgileri edinmek için detaylı bir araştırma sürecine girmek öncelikler arasındadır; Yönetim şekli, gündelik yaşamın sosyal ve ekonomik şartları, topluma yön veren akımlar ve öncüleri, toplulukları etkileyen ünlü düşünürler ve sanatçılar, kültürel-sosyal-ekonomik çatışmalar… Edebiyat metinlerinin bir ön çalışma yapmadan incelenmesi anlam karmaşalarına yol açarak öğrencinin okuduğunu anlama düzeyinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Edebiyatın kapsamlı bir bilgi birikimi gerektirmesinden dolayı öğrenciler, bazı çekinceler ve zorluklar yaşayabilmektedir. Öğrencilerin yaşayacağı zorlukların önüne geçebilmek için temel stratejilerin uygulanması yeterli olabilmektedir. Edebiyat eserlerini incelemeye başlamadan önce yazıldığı dönem hakkında detaylı araştırmalar yapmak, önemli bilgileri saptayarak kısa notlar almak ve bu sürecin sonucunda dönemi yansıtan bir düşünce yapısı oluşturmak sürecin faydalı ve verimli geçmesini sağlayacaktır. Edebiyat konuları hakkında hazırlanmış eğitici videoları takip etmek de bu süreçte faydalı olabilir. Görsel hafızaya hitap eden ve özetleyici bilgiler sunan bu videolar sayesinde kısa sürede  temel noktaları kavrayabiliriz. Gerekli süreçleri verimli olarak tamamlayabildiğimiz durumlarda edebiyat derslerinde karşımıza çıkan konuları bir mantık çerçevesinde yorumlama yetimizin geliştiğini gözlemleyebiliriz.

Fransız okullarının 9., 10. ve 11. sınıflarındaki ders müfredatında yer alan edebiyat konuları şu şekildedir;

9. Sınıf Edebiyat Konuları:

 • La civilisation Romaine Antique, La Romanité
 • Jules César, D’Octave à Auguste
 • Les symboles de la République
 • Moyen Age- Littérature médiévale
 • Les Métamorphoses d’Ovide
 • La Cantatric chauve- Eugène Ionesco
 • Biographie des auteurs
 • Les courants de peinture

10. Sınıf Edebiyat Konuları:

 • Renaissance/ Humanisme
 • Des mouvements littéraires
 • Les Fables, Les Contes
 • La Monarchie Absolue (Louis XIV)
 • La poésie, les poètes maudits
 • Etudier des pièces de théâtre, le vocabulaire du théâtre
 • Renaissance artistique, Peinture de la Renaissance

11. Sınıf Edebiyat Konuları:

 • Renaissance/ Humanisme
 • La Monarchie absolue
 • Pantagruel (extrait), Antigone (extrait), Gargantua (extrait)
 • Grand Siècle
 • Baroque- Classicisme
 • Naissance de la tragédie
 • Théâtre classique
 • Révolution Française
 • Les écoles d’Athènes

Château Eğitim Youtube Kanalımızdaki Litterature Konu Anlatımları:

Romantisme:

Fransızca Edebiyat Derslerinde Arka Plan Bilgisinin Önemi

Symbolisme:

Fransızca Edebiyat Derslerinde Arka Plan Bilgisinin Önemi

Naturalisme:

Fransızca Edebiyat Derslerinde Arka Plan Bilgisinin Önemi

Des Programmes Spéciaux pour les Ecoles Françaises

Summary
Fransızca Edebiyat Derslerinde Arka Plan Bilgisinin Önemi
Article Name
Fransızca Edebiyat Derslerinde Arka Plan Bilgisinin Önemi
Description
Fransızca Edebiyat - Fransızca Okulları Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Derslerindeki Edebiyat Konuları
Author
Publisher Name
ChâteauEğitim
Publisher Logo

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Open chat
Communication via WhatsApp